Scroll down

    

        Aktuellt     Design     Konsthantverk     Lite om mig     Försäljning     Kontakt  

 

 

 

 

Shine en kulformad ljuslykta

     

Shine är en serie kulformade ljuslyktor i olika färger och mönster kombinationer.

 

På den blå och turkosa lyktan ger färgerna tankar på mötet mellan himmel och hav.

Ljusets placering ligger i kulans centrum och mittemellan färgernas möte.

 

Upplever man lyktan från ovan ser man hur det bildas en färgblandning mellan de två mötande glaskuporna. Det är en av effekterna man får med det transparanta färgade glaset. 

Lyktan passar lika bra inomhus som utomhus, den skyddande kupan gör att lågan inte blåser ut.

Shine blir producerad av Sagaform.

Kul att de fanns med i tv-serien Goship Girl!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Shine Jul

 

 

Ljuslyktan har en frostad topp, som är dekorerad med snökristaller i olika storlekar. Basen är härligt röd och passar fint ihop med den frostade toppen.

Snökristallerna blir till skuggor när lyktan tänds, kristallerna framträder i bakgrunden.  Det blir en vacker och stämningsfull effekt.

Shine blir producerad av Sagaform.

 

 

                                                                                                 

 

 

   

 

      Murgröna, kaprifol och blåbär

 

 

Ljuslyktorna har frostad topp med motiv av blåbärsris, murgrönablad och kaprifol.

Underdelen är i lila, grå eller grön.

Även här blir mönstret blir till skuggor när lyktan tänds. Naturmotivet framträder i bakgrunden. Det blir som rörliga skuggbilder.

Shine blir producerad av Sagaform.

 

 

 

 

 

          Flinga

 

 

Ljuslyktan skapar vinterstämning med sin vita dekor.

Ett snöoväder framträder på väggar och bord, det är skuggor som får liv när ljuslyktan tänds.

     

 
                   

 

     Timbra

    

 

Timbra är en enkel glaslampa med en vackert klockad form.

Hänger man dem nära varandra bildar de tillsammans nya färgblandningar.Upplevelsen förändras på olika sätt beroende varifrån betraktaren befinner sig.

Den produceras av LampGustaf och finns i färgerna grön, cognac och blå.

 

 

 

 

Blue Sky Climbing -konstnärens tankar

Jag använder mig av den slingrande växten som symboliserar livet. Den klättrar runtom, följer solen har en strävan uppåt, den vill utvecklas. Växten utvecklas, det första bladet bildas, den har nått sitt första mål. Bladet är guld. Så mycket strävan och kraft ligger bakom processen.

Jag ser färgdroppen som en inre källa av kunskap, färgdroppen ligger i glasets mitt. Den följer med uppåt och sprider sin färg tillsammans med spiran där de båda är lika viktiga för utvecklingen.

I växtprocessen hos en slingerväxt ser jag likheter med läran om rehologi där en vridande rörelse kan växa fram, klättra uppåt och fascinera betraktaren.

Den växande processen fascinerar mig och därför ville jag ta fasta på den i det här projektet. Hoppas att ni kan dela min fascination.

Jag använder mig av guld som symboliserar seger, rikedom och vetskap, ett passande material att använda till ett pris. Glas är ett utmärkt material som går att ge en flytande känsla, kombinerat med elegans och ett fruset ögonblick.

 

Glasskulpturen var tillverkade på Glasets Hus i Limmared av de duktiga glasblåsarna Bevan Taka och Julie Shirani.

 

     Läs mer om the Weissenberg award
 

 

News     Designworks     Arts and crafts     About me     Shops     Contact  

 

 

 

 

 

Shine

     

 

This ball-shaped candle holders is in different colour combinations. When you look at the round candle holder from the side,  you see an exciting division in the middle. The colours interact powerfully creating a strong impression. They make me think of the meeting of the sky and the sea, or fields of golden grain melding with the fading foliage of  the late summer. The tea light is placed in the centre of the holder at the very borderline between the colours. If you look at it from above, the two adjoining glass domes blend together. That is one of the effects of transparent coloured glass. The candle holder suits indoors as well as outdoors, the sheltering globe protects the flame against the wind. The globe was produced in two sizes by Sagaform.

 

 

 

          Shine Christmas

 

 

The thelightholder is decorated with snow crystals and it has a nice red base that goes great together with the top.

The snow crystals will appear as beautiful shadows when the candle is lightened, it is a nice effect.

Shine Christmas is produced by   Sagaform.

 

 

                                                                                                 

 

 

   

 

Ivy, honeysuckle and blueberry

 

 

 

These Candle holders have a frosted top with pattern of blueberry, ivy and honeysuckle.
The base is in purple, gray or green.
 

A pattern of shadows  is showing when the candle gets lightend.  

 

Shine is produced by Sagaform.

 

 

 

 

 

 

          Flinga

 

 

 

The tealight holder creates a winter mood with its white decor.

A snowstorm appaers on the table, a pattern of dotts is showing when the candle gets lightend.  

 

 

 
                   

 

     Timbra

    

 

 

Timbra is a simple glass lamp with a beautiful bell shape.

It is produced by LampGustaf and it is available in the colors green, cognac and blue.

 

 

      

 

 

       

Blue Sky Climbing -the artist thoughts

I use the winding plant to symbolize life itself. It climbs around, follows the sun, has a quest to rise and it wants to develop. The plant develops, it has reached its first goal so I end the sculpture with a simple leaf. It is so much endeavor and force behind the growing process. I see the color drop as a source of knowledge, within oneself, placed inside in the middle of the glass. The color source spreads its color along the scepter, in which both are equally important for the development of the plant.

In the growing process of a winding plant, I see similarities with the science of rheology where a turning movement can even inspire the material to climb up a rod, and here the climb fascinates the viewer. The growing process inspires me and that is why I wanted to it to be a part of this project. I hope you can share my fascination.

I use pure gold and, gold symbolizes victory, wealth in knowledge and glory, suitable material to win a prize I thought. Glass is a perfect material to convey the feeling of flow, combined with elegance and a feeling of a frozen moment.

The glass artpiece was produced in a small studio "Glasets hus" in Limmared in Sweden. "The house of glass" is placed next to the main glassfactory were the Absolut bottle is made. The glassblower master is called Bevan Taka and the assistent is called Julie Shirani. I, Marie Olofsson made the design.

 

 Read more about the Weissenberg award